Referensprojekt

Serverhall
i stackbo

”We wholeheartedly recommend Salboheds both as a competent contractor and as a strategic partner”

Nybyggnation av serverhall i stackbo

Nybyggnation av serverhall inkluderat komplett infrastruktur med VA/Media, vägar, grundläggning av byggnad, finplanering samt dagvattenåtgärder.

I Stackbo har vi tillsammans med vår beställare Collen AB byggt en ny hyper scale serverhall åt en internationell slutkund. Byggnationen av serverhallen är en del i arbetet med att försöka möta den ständigt ökade efterfrågan på datalagring och molnkapacitet.

– Projektet i Stackbo har inneburit stora utmaningar och ett anpassningsbart arbetssätt. En pressad tidsplan i kombination med utmanande markförhållanden och en stor mängd andra entreprenörer på plats har verkligen satt vår samordning och samarbetsförmåga på prov, säger Dennis Eriksson, Entreprenadchef på Salboheds.

Med över 120 personer från Salboheds inkl. underentreprenörer när projektet gått för fullt och ett totalt antal på över 600 personer på arbetsplatsen är ett säkert och systematiskt arbetssätt i kombination med en hög säkerhetskultur nödvändigt för att undvika olyckor.

– Salboheds have been a strategic partner of Collen AB since 2017. During this time Salboheds have supported Collen AB on all our projects in Sweden and helped us to successfully deliver 5 major data center Campus’s and Stackbo is one of them, berättar Thomas O’Connor, European Director på Collen Construction.

Projektet har innehållit stora mängder VA, el och fiber där kvalitet och leveranssäkerhet är en viktig faktor. Grundläggning för de nya byggnaderna med tillhörande vägnät och finplanering har också ingått i projektet med branschens högsta krav på kvalitet och utförande.

– Att vi har hittat ett så bra samarbete med våra beställare och övriga entreprenörer i projektet är en nyckel till framgången. Vi på Salboheds vill jobba med goda relationer i alla led och i den här typen av projekt är det helt nödvändigt för att vi ska lyckas. Vi drar alla åt samma håll med målet att arbeta säkert, leverera i tid, enligt budget och till högsta möjliga kvalitet – något vi med stolthet kan säga att vi har lyckats med, säger Dennis Peters, VD på Salboheds

– We wholeheartedly recommend Salboheds both as a competent contractor and as a strategic partner, säger Thomas O’Connor, European Director på Collen Construction.

Thomas O’Connor
Fakta

Dennis peters

VD