Ett urval av

Våra tjänster

Våra tjänster

Vi hjälper dig inom

Vår process

Så här arbetar vi

01

Första möte
& diskussion

Att vara med i så tidigt skede som möjligt i projektet ser vi som en styrka där vi tillsammans med våra beställare kan ta fram de bästa och mest effektiva lösningarna. Vi diskuterar utförande, miljöpåverkan och tidsplan i ett tidigt skede för att kunna sätta gemensamma förväntningar på projektet.

02

Planering
& uppstart

En bra planering är alltid den bästa grunden till ett lyckat och säkert projekt! Vi håller startmöte där vi diskuterar utförande, tidsplan, miljöpåverkan och arbetsplatssäkerhet. Vi tillsätter personal som ska arbeta med projektet och diskuterar tillsammans hur vi ska nå de satta förväntningarna och säkerställa en bra arbetsmiljö, en bra kvalitet och hur vi når våra mål.

 

03

Utförande
& avstämningar

Med planeringen i ryggen tar vi oss an projektet tillsammans med våra beställare. Att ha en kontinuerlig dialog genom hela projektet ser vi som en nyckel till att lyckas i våra projekt och goda relationer ska alltid genomsyra hela kedjan – såväl med leverantörer som med kunder och beställare. Vi gör löpande avstämningar i projektet tillsammans med beställaren för att se till att vi följer den plan och väg framåt vi har enats om för att säkerställa ett lyckat projekt och slutresultat.

04

Besiktning
& Uppföljning

När projektet är slutfört och besiktigat följer vi upp och diskuterar projektet. Att ha ett avslutsmöte där vi kan säkerställa att erfarenheterna från projektet dokumenteras och kan föras vidare in i nästa projekt är en självklar del i att fortsätta utvecklas och bli ännu bättre.