Salboheds - part of Eleda

Vi är en del av Eleda Group

Sedan 2019 ingår Salboheds i Eleda group vars bolag täcker hela Sverige och även delar av de övriga nordiska länderna. Eleda har som mål att bli Nordens ledande infrastrukturbolag och i det arbetet är Salboheds en viktig del av gemenskapen som ett regionbolag och del i koncernledningen.

Eleda bildades 2017 och vi har på kort tid etablerat oss som Sveriges ledande aktör inom utbyggnad och underhåll av samhällsviktig infrastruktur. Vi verkar genom självständiga och framgångsrika infraservice- och anläggningsbolag i regioner över hela landet, där vårt tjänsteutbud både är brett och samtidigt specialiserat. Eleda präglas av en stark entreprenörsanda, ett stort engagemang och motivation i alla led.

Eleda drivs genom en modell där beslutsfattandet inom gruppen styrs självständigt för varje bolag, med målsättningen att alla bolag ska vara den ledande aktören på sina respektive marknader. Bolagen stöttas av en liten central organisation som stödjer och styr koncernen.

För mer information hänvisar vi till www.eleda.se, där framgår också vilka bolag som ingår i Eleda.