Referensprojekt

Gotö

”Ett bra samarbete gör att projektet flyter på och blir en enklare och roligare resa för alla inblandade”

Exploateringsområde Gotö

I utkanten av Västerås ligger området Gotö där vi tillsammans med vår beställare Aroseken och husleverantör Obos anlagt ett stort infrastrukturområde.

Det stora bostadsområdet har delats upp i fem etapper där Salboheds har utfört de senaste fyra etapperna. Byggnationen av Gotö är en del av Västerås Stads vision av en livskraftig landsbygd med starka serviceorter och bidrar även till bostadsförsörjningen.

– Vårt fina samarbete med både Aroseken och övriga underentreprenörer på området har varit en framgångsfaktor i projektet. Alla drar åt samma håll och lägger vikt vid ett bra samarbete vilket gör att projektet flyter på och blir en enklare och roligare resa för alla inblandade, säger Magnus Nilsson, Affärsområdeschef på Salboheds.

Hittills har projektet i Gotö innefattat ledningar, gator och serviser till över 80st hushåll där avlopp, vatten, fjärrvärme el och fiber har installerats. Den här delen av planområdet ingår även i Västerås grönstrukturplan där naturen har klassats som värdefull vilket inneburit att planering av naturmiljöer varit en viktig del i utformningen av området.

– För att minimera transporterna av överskottsmassor som i vanliga fall körs till tipp har vi inlett ett samarbete med Fullerö Golfbana som bara ligger ett stenkast bort dit vi kör massorna. Resultatet blir en mer böljande miljö kring golfbanan och en minskad miljöpåverkan, berättar Magnus vidare.

Salboheds har även fått uppdraget att färdigställa grunder till samtliga hus i projektet där både pålning och sprängning varit förekommande.

Fakta

Magnus Nilsson

Affärsområdeschef Mälardalen