Referensprojekt

Munga

”Utan våra engagerade yrkesarbetare och maskinförare hade projektet varit omöjligt”

unik och hållbar avloppslösning i Munga

I Munga som ligger strax norr om Västerås utförde vi åt Mälarenergi under 2017 och 2018 ett speciellt projekt i form av en unik och hållbar avloppslösning.

De strax över 280 fastigheterna som både består av fritidshus och permanentboenden fick ett nytt avloppsystem som delades upp två ledningar. En för bad-, disk- och tvätt-vatten och en för toalettvatten.

– Vi bygger en storskalig anläggning med separerande system i en redan befintlig bebyggelse, och det är unikt. Det finns inte några jämförbara anläggningar i Sverige. Vi måste ta vara på våra resurser och tänka mer cirkulärt, sa Frida Nolkrantz avdelningschef Vatten Marknad & Distribution på Mälarenergi då projektet utfördes.

Systemet innehöll rening för BDT-vattnet som sedan kunde släppas ut i närliggande vattendrag och hygienisering genom lagring för WC-vattnet som sedan kunde släppas ut på åkermark i närheten i form av gödning.

– Då projektet utfördes i ett befintligt område med så många fastigheter, och där varje fastighet även fick installerat en pumpstation, krävdes en gedigen planering och en kontinuerlig kommunikation med alla boende i området. Det ställer alltid höga krav på oss som entreprenör när privatpersoner ska kunna bo och leva så nära inpå vårt arbetsområde, utan att det ska påverka säkerheten och kvaliteten på vårt arbete, säger Tom Andersson, Marknadsansvarig på Salboheds.

I projektet ingick förutom avlopp även nya vattenledningar och ny el till majoriteten av fastigheterna. Markförhållandena i området krävde både sprängning av berg och markförstärkning med blöta och ostabila områden, något som ställde ytterligare krav på både planering och kommunikation med de boende.

– Utan våra engagerade yrkesarbetare och maskinförare som dagligen skötte mycket av kontakten med de boende och hjälpte till hade projektet varit omöjligt, avslutar Tom Andersson.

Fakta

Tom Andersson

Marknadsansvarig