Referensprojekt

Serverhall
i Tuna

Nybyggnation av serverhall i Tuna

Nybyggnation av serverhall inkluderat komplett infrastruktur med VA/Media, vägar, grundläggning av byggnad, finplanering samt dagvattenåtgärder.

I Tuna har vi tillsammans med vår beställare Winthrop Engineering byggt en ny hyper scale serverhall åt en internationell slutkund. Byggnationen av serverhallen är en del i arbetet med att försöka möta den ständigt ökade efterfrågan på datalagring och molnkapacitet.

– Projektet i Tuna var vårt första projekt tillsammans med Winthrop och även om vi hade tidigare erfarenhet av att bygga stora serverhallar är det alltid osäkert att börja arbeta med en ny beställare. Lyckligtvis har samarbetet med Winthrop visat sig vara en framgångssaga med det första projektet levererat med guldstjärna och nästa projekt i uppstartsfasen, säger Dennis Peters, VD på Salboheds.

– In November 2019 Salboheds formed a working relationship with Winthrop Engineering when we first arrived in Sweden to deliver a hyperscale data centre in the Sandviken area. Since then, the synergy between us has grown from strength to strength at both senior leadership level and project management level which is a huge success given the level of risk that was at stake, says Benjamin Mawby, Contracts Manager at Winthrop Engineering.

Med en pressad tidsplan och markförhållanden som innebar stora mängder schakt/fyll och bergsschakter blev samordning och samarbete en nyckel för att kunna leverera projektet i tid och utan att kompromissa med säkerheten på arbetsplatsen.

Projektet har innehållit stora mängder VA, el och fiber där kvalitet och leveranssäkerhet är en viktig faktor. Grundläggning för de nya byggnaderna med tillhörande vägnät och finplanering har också ingått i projektet med branschens högsta krav på kvalitet och utförande.

– Hyperscale Data Centre construction projects mobilise very quickly once appointed, blended with a very aggressive construction schedule, means the selection of our ‘Supply Chain Partners’ is paramount. Salboheds has not let us down and is now very much our civil engineering contractor of choice for future works in Sweden. Furthermore, Salboheds embraced our delivery demands and rigorous standards from day one by working with us in a collaborative manner which has allowed us to both excel in our project execution and exceed our client’s expectations; something to be very proud of! What & more, Salboheds willingness to evolve professionally when I reflect on their pre-construction input, quality, risk management, health & safety, and overall project execution is supreme and very much appreciated by me and the wider Winthrop team, Benjamin continues.

– Att samarbeta i det dagliga arbetet på alla nivåer för att säkerställa arbetsplatssäkerheten och samtidigt följa tidsplanen och hålla kvaliteten är otroligt viktigt. Vi på Salboheds vill jobba med goda relationer i alla led och i den här typen av projekt är det helt nödvändigt för att vi ska lyckas. Vi drar alla åt samma håll med målet att arbeta säkert, leverera i tid, enligt budget och till högsta möjliga kvalitet – något vi med stolthet kan säga att vi har lyckats med, avslutar Dennis Peters, VD på Salboheds.

Benjamin Mawby
Fakta

Dennis peters

VD