Visselblåsarsystem

Eledas
visselblåsarsystem

Salboheds ingår i Eledakoncernen. Vår ambition är att upprätthålla en hög affärsetik och ett öppet affärsklimat i alla våra kontaktytor. Vi vill göra rätt, följa lagar, våra värderingar och vår uppförandekod. Om du misstänker missförhållanden eller överträdelser rörande Salboheds kan du rapportera det i vårt visselblåsarsystem. Du som visselblåsare erbjuds möjligheten att rapportera anonymt, och för att garantera detta tillhandahålls systemet av tredje part, Hellström Advokatbyrå, vilka även genomför en värdering av inkomna ärenden. Salboheds har en egen s.k. visselblåsarenhet som därefter tar emot, hanterar och utreder inrapporterade uppgifter, med stöd från Hellström Advokatbyrå om så krävs. Alla rapporter behandlas konfidentiellt och rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Mer information om vårt visselblåsarsystem, inklusive visselblåsarpolicy, hur rapportering om missförhållanden går till samt dina rättigheter som visselblåsare kan du finna här;

Länk till anmälan https://eledawhistleblowing.hwrs.se

Tillsammans åstadkommer vi mer

Vi är En del av Eleda group

Sedan 2019 ingår Salboheds i Eleda group vars bolag täcker hela Sverige och även delar av de övriga nordiska länderna. Eleda har som mål att bli Nordens ledande infrastrukturbolag och i det arbetet är Salboheds en viktig del av gemenskapen som ett regionbolag och del i koncernledningen. Genom de projekt som Eledagruppen genomför bidrar vi till den viktiga omställningen mot en klimatsmartare vardag och ett bättre Sverige.