Din trygga partner inom

Serverhallar

Serverhallar

En stabil grund för
framtidens lagring

På Salboheds har vi mångårig erfarenhet av markarbeten för serverhallar med över 250MW levererade. Genom åren har vi med högsta kvalitet och till största möjliga säkerhet färdigställt arbeten åt några av världens största företag. Med flertalet lyckade projekt bakom oss har vi byggt upp ett förtroende hos både svenska och internationella aktörer.

Nyckeln i vårt arbetssätt är att alltid arbeta med säkerheten i första rummet och i en nära dialog med beställare, slutkund och projekterare. Detta för att säkerställa att vi levererar en anläggning av högsta möjliga kvalitet. De projekt vi historiskt levererat har ställt krav på hög teknisk kompetens, pressade tidsplaner och samordning – utan att på något sätt påverka vårt säkerhetsarbete negativt.

Givetvis arbetar vi för en säkerhetskultur där alla berörda parter tar säkerheten på största allvar och bidrar till en tryggare och bättre arbetsplats.

Vi hjälper dig att hitta den bästa lösningen.

Fler tjänster

Vi hjälper dig även inom

Referensprojekt

Serverhall Stackbo

Nybyggnation av serverhall inkluderat komplett infrastruktur med VA/Media, vägar, grundläggning av byggnad, finplanering samt dagvattenåtgärder.

Serverhall Tuna

Nybyggnation av serverhall inkluderat komplett infrastruktur med VA/Media, vägar, grundläggning av byggnad, finplanering samt dagvattenåtgärder.